Tag: Mili Power Angel 2 HI-A25

Pin Sạc Dự Phòng Mili Power Angel 2 HI-A25

Pin Sạc Dự Phòng Mili Power Angel 2 HI-A25 trên lý thuyết là được sinh ra dành cho điện thoại iPhone 5 nhưng thực tế thì nó còn làm được nhiều điều hơn. Cụ thể là ngoài iPhone 5 thì Mili Power Angel 2 còn được dùng cho các thiết bị của Apple có hỗ trợ cổng Lighting nói chung. Đối