Tag: Pin ngoài và chân chống

Pin ngoài và chân chống cho HTC HD2

Chiếc pin có dung lượng gấp hai lần HTC HD2 hiện tại đi kèm với chân chống dựng máy xem phim có giá 86 USD. Với màn hình 4,3 inch, HTC HD2 là một trong những chiếc PDA phone có màn hình tốt để xem phim, tuy nhiên, dung lượng pin của máy chỉ là